Kystens lille akrobat

Klar for stup

For tre år siden uttrykte Norsk Ornitologisk forening bekymring for de to vanligste terneartene i Norge; makrellterne og rødnebbterne. Situasjonen på Helgelandskysten sist sommer så imidlertid lovende ut. Hekkende terner var det nær sagt over alt, og i havet var det rikelig tilgang på småfisk.
På landsbasis mener NOF at situasjonen for makrellterna er så dramatisk at den bør rødlistes (utryddingstruet). For rødnebbterna er situasjonen i nord bedre enn i sør.
Det er nok flere grunner til at terneartene går tilbake i antall. Plukking av egg, predasjon fra mink og båttrafikk/ferdsel er nok faktorer som reduserer artenes hekkesuksess. (En liten advarsel til oss båtfolk). Det ser imidlertid ut til at den viktigste årsaken er vedvarende næringsmangel over lengre tid. Mest merkbart har nok dette vært i Nordsjø-området. Her er ternebestandene kraftig redusert i løpet av de siste 25 år. Begge terneartene har faktisk forsvunnet fra store områder ved Nordsjøen. Det er foreløpig usikkert om dette kan knyttes til et konkret fiskeri, men tobis-fiskeriene og det påfølgende sammenbrudd i tobisbestanden er angitt av flere som en viktig faktor.
Ternene har smale, spisse vinger som slår i stakkato takt. I flukt holder de nebbet loddrett nedover. På næringssøk stopper de ofte i luften, henger på svirrende vinger (helikopterflukt) på samme sted (liksom tårnfalk), og stuper plutselig ned i sjøen og henter småfisk, som slukes hel.

Terner på skjær

Mor og barn på vakt

Vist 471 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder