Viser arkivet for september, 2010

Større brygge på Skogsholmen

Utvidet flytebrygge med god plass

Også Skogsholmen har fått sine info-tavler

Skogsholmen har i mange år vært et populært mål for båtfolket på Helgeland. Flere båtforeninger har arrangert fellesturer dit. Gjestehuset
med alle rettigheter har lokket. Men viktigst har nok havna med god flytebrygge vært. I sommer ble brygga utvidet slik at båtplassene ble mangedoblet.

Flott brygge i Lånan

Utallige e-hus

Anders Johnsen var alene igjen i Lånan

Fuglene var fløyet

Havn i steinbedet

Her bor…

Idyllisk. Syv søste skimtes i bakgrunnen

Jonsokgras farger øya hvit

Kongelig e-hus

Ny flytebrygge. Dønnamannen i nord.

Nye bruer over viker og sund

Restaurerer barndomshjemmet

Store unger i august

Sommeren kom ikke til Helgeland før i august. Da var det til gjengjeld flott å feriere i båt. Men ærfuglene hadde forlatt Lånan da vi kom ei uke inn i august. Fløyet hadde også vokterne. Høsten var i ferd med å feste grepet. Anders Johnsen var alene igjen i været.
På få år har det skjedd store ting i Lånan. Ny flytebrygge bidrar til glimrende havneforhold. I tillegg er det bygd flere bruer over viker og sund, slik at det er mulig å gå tørrskodd mellom øyene også på flo sjø. Men mest gledelig er den utrolige innsatsen for å bevare bolighusene. For få år siden var det forfall og fraflytting som preget kysten. Nå er inntrykket det stikk motsatte; det bygges og restaureres som aldri før. Utrolig artig å se den optimismen som preger disse værene.
Anders Johnsen vokste opp på Lånan. Nå er han styrmann og bosatt på Vega. Mye av fritida bruker han på Lånan og nå er han en av mange som restaurerer barndomsheimen.
Lånan ligger langt til havs. Likevel kan man gå utrolig skjermet for vær og vind ved å følge den merkede leia fra Brasøy via Sandvær og ut til Lånan. En tur som er sterkt å anbefale.